ΕΡΓΟΔΟΜΗ Κατασκευαστική - Αναστηλωτική Τεχνική Εταιρεία

Η τεχνική εταιρεία "Κατασκευαστική - Αναστηλωτικη Γ.Μπλούτσος" με έδρα τα Τρίκαλα ιδρύθηκε το 1980 από τον Γεώργιο Μπλούτσο Πολιτικό Μηχανικό με αντικείμενο την μελέτη και κατασκευή έργων και ειδικότερα οικοδομικών.

Ο τομέας δραστηριοποίησης της εταιρίας είναι τόσο τα Ιδιωτικά όσο και τα Δημόσια οικοδομικά έργα (μονοκατοικίες, καταστήματα, παραδοσιακές κατοικίες, διατηρητέα κτίρια και έργα τέχνης, ιστορικά διατηρητέα μνημεία).

Με σύγχρονους τρόπους κατασκευής, υλικά οικολογικά και άμεση προσωπική σχέση μαζί σας, ανεξάρτητα μεγέθους του έργου, τα αποτελέσματα είναι πάντα άριστα.
Με το μέγιστο σεβασμό της αυθεντικότητας των κατασκευών, την μεγάλη εμπειρία μας , τις ειδικές γνώσεις και ακολουθώντας κλασικές μεθόδους εκτελούμε τα έργα μας.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι συμβατά προς τα αρχικά από πλευράς ιδιοτήτων, όσον και από πλευράς αισθητικής , ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνται και πρόσμεικτα για να αυξηθεί έμμεσα η μηχανική αντοχή τους.

Χρησιμοποιώντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία κατά την εκτέλεση των επεμβάσεων τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά.
Οι κατασκευές αντιμετωπίζονται ως χώροι ζωής , εντάσσονται αρμονικά στον χώρο τους σήμερα.

Η ποιότητα ζωής με την υψηλή Αρχιτεκτονική αισθητική των έργων με το ελάχιστο κόστος συντήρησης στο χρόνο των έργων, μαζί με την έντιμη συναλλαγή, είναι οι στόχοι μας σε όλες τις κατασκευαστικές εργασίες.

Η εταιρεία μας διαθέτει μόνιμο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό:

 • 2 Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Αρχιτέκτονα Μηχανικό
 • καθως και έμπειρο προσωπικο ειδικευμένο στις εργασίες αναστήλωσης και ανακαίνισης που εκτελεί.

Υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία μας:

 • Μελέτη – επίβλεψη – κατασκευήτεχνικώνέργων
 • Αναστηλώσεις – Ανακαινίσεις
 • Ενισχύσεις – Στερεώσεις
 • Τσιμεντενέσεις
 • Εκτοξευόμενοσκυρόδεμα (GUNITE)
 • Αμμοβολή – Υδροαμμοβολή
 • Ρητινενέσεις
 • Αδιατάρακτη κοπή
 • Μεταλλικοί νάρθηκες – Χαλυβδοελάσματα
 • Έγχυτοι μανδύες σκυροδέματος
 • Ανθρακοελάσματα - Ανθρακοϋφάσματα
 • Θερμοπροσόψεις
 • Στεγάνωση - θερμομόνωση στεγών και δωμάτων
 • Ήπιες επεμβάσεις για την ενίσχυση παραδοσιακών κατασκευών

Διεύθυνση

Αμαλίας 14, Τρίκαλα, 42100
Τηλέφωνο 24310 22075
Fax 24310 22075
Κινητό 6972226624
Email bloutsosgiorgos@hotmail.com